bg |  en 

РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА

4493 x 4418

Проектът е насочен към визуални артисти, музиканти, интердисиплинарни творци, участието на които в програмата става под формата на творчески резиденции, свързани с lo3eto.

lo3eto e извънградско проектно пространство, разположено на територия, която някога е била активен лозов масив в откритата площ между селата Ветрен дол и Паталеница (обл. Пазарджик). По време на провеждане на резиденциите проектното пространство функционира като база, работна среда и концептуална лаборатория за резидентните артисти.

@lo3eto – е отправният канал за информация отнсно провежданите резиденции, под формата на видео, фото и аудио документация.

Куратор и мениджър на резидентната програма е Ваня Грозданова.

© eXAF 2008-2023