bg |  en 

.gif-АРХИВ

Събирателна инициатива за съпоставка, интерпретация и акцентиране върху .gif-арта в България

 

Съвременното разбиране за изкуство обхожда един доста широк и трудно обозрим творчески спектър. Сравнително нова и скоростно развиваща се зона в това разнородно поле е интернет изкуството (или т. нар. нет арт). Анимираните gif-изображения (гифове) са интересно звено обособено в нет арта. Спецификата им като възможности за изразност води до любопитни резултати в работите на занимаващи се с гиф арт творци.
 
Проектът .gif-АРХИВ цели едновременно да провокира интерес към особеностите на гиф-базираното изкуство, да изследва запознатостта на артистите и публиката у нас с тази изразна форма на нет арт, да представи един нетипичен за местната арт среда проект, като едновременно рефлектира една актулно разработвана в световен мащаб тенденция.
 
Едната част на проекта е насочена към директното презентиране на гиф арт пред публика у нас. Това едновременно популяризира гиф-базираната изразна форма и оценява обратната реакция на аудиторията към нея. Измежду предложенията получени след отправена отворена покана е направена селекция и избраните творби на шестима автори са представени в изложбен формат пред публика в културни пространства в София и Пловдив.
 
Другата важна част от проекта е създаването на качествен онлaйн албум с гифове на артисти от България. В момента в него са представени първите участници в проекта – Антонио Кесерджиев, Вълко Чобанов, Ed Mattinian, Максимилиан Праматаров, Михаела Лакова, Силвия Коева. Предстои отварянето на архива (с втора покана) за нови предложения от още артисти, които да допълнят и актуализират албума.

 


 

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

© eXAF 2008-2023