bg |  en 

ГРАДЪТ — ЕКРАН

трансформиране на градската архитектурна среда в изложбено пространство за нови медийни изкуства

 

Идея и обосновка: Проектът разчита на специфичните особености, които градският архитектурен пейзаж предлага, за да ги използва като основа – изложбена среда за представянето на нови медийни изкуства. Интегрирани в артистичен проект – фасадите, улиците, даден парк или площад – придобиват нови функции и символна натовареност за жителите на града. Градските пространства стават открита галерия: спонтанно и неформално обособени кътчета за естетически обусловена комуникация.
Интересът на публиката е провокиран чрез селекция от прожекции и звук – тематично обвързани със съвременната градска култура – многопластова, разнопосочна и само-ре-миксираща се.
Реализирането на проекта в няколко различни града в България раздвижва градската среда в различни културни контексти и генерира интерес у разнородни публики. При всяко отделно свое публично осъществяване проектът се развива, адаптирайки се към средата и публиката с която комуникира, и едновременно реагирайки в отговор.

Съдържание: видео творби представени на екрани (от витрини/през прозорци/директно навън); макро-прожекции върху сгради; vj презентации; процесинг (processing); лекции.

Локации: открити и закрити публични пространства в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора.

Проектът бе частично финансиран от Национален фонд „Култура”.

Куратор: Иво Иванов

 

 

Списък на участниците до момента:
(по азбучен ред)

 

Milena Aleksandrova [bg/de]
Ladybird

 

Yanko Andonov [bg]

 

Anna y los lobos [bg]
Colorz & Girlz

 

Valko Chobanov [bg]
;P

 

Bilyana Dobreva [bg]
The Clock Is Just a Mechanism

 

Orlin Draganov [bg]

 

d1Ng [it]
Empty or Empathy

 

Magdalena Gincheva [bg]
A Thing That May Be the Dream or Can Be the Dreamer

 

Burcu Gündüz [tr/fi]
Vjunk

 

Max Hattler [de/hk]
Unclear Proof

Antonio Keserdzhiev [bg/be]
Understanding

 

Yana Kratchunova [bg]
Static Lab Episode 1

 

Michaela Lakova [bg/nl]
Generative Koplet 1

 

Alexandra Laskova [de/bg]
Funky Pussy

 

LWZ Team [at]
Amongst Giants

 

LWZ & .mrt [at]
Kode 9

 

Magali Marc [fr]
End of Your Dream

 

Andreas Mareš [at]
Child

 

Radha Mateva [bg/de]
It’s Magic

 

mayer+empl [de]
kleines_k

 

Nikola Minchev [bg]
Right Leg

 

Özlem Sarıyıldız [tr]
InBetween

 

Ivaylo Petrov [de]
Creatures

 

Pixel Parellax [tr]
Experience

 

Pussykrew [pl/be]
Forces(excerpt)

 

Jean-Michel Rolland [fr]
Burning Matches

 

Georgi Ruzhev [bg]
HEWOLEEN

 

Venera Smilenova [bg]
High Disintegration

 

Kristina Stoyanova [de]
Why Study Philosophy

 

 

- – -

 

 

Live Visual Support by dkstrkt [bg]

 

 

- – -

 

 

Live Performance Support by Poliforma Ltd [bg]
All Is Sketch

 

© eXAF 2008-2022