bg |  en 

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Моля, използвайте пейпал бутона. Ако желаете да се включите с по-осезаема сума, моля свържете се с нас за да изготвим документация и обсъдим подробности.

Благодарим!
 

 

Банковата ни сметка е в Paysera:

IBAN: BG84 BPBI 7942 1200 0439 68
SWIFT: BPBIBGSF

АРТ ФОНДАЦИЯ ЕКС
1164 София, ул “Бряст” №9

 

© eXAF 2008-2023