bg |  en 

eXAF – Всичко е въображение и общуване!

eX, или ‘екс’, може да се отнася до:
екстракт
екстрасенс
ексцентрично
експериментално
екстензия
екстази
и др.

 

Работим с различни гледни точки, създаваме средата и пространствата, от които се нуждаем, и следваме своя вкус.

Активностите на организацията се развиват с фокус около областите на визуалните изкуства и електронната музикална култура. Представлява малък, консистентен през годините, екип и обширна мрежа от приятели, съвместно с които проектите биват създавани и преживявани.

eX Art Foundation (или eXAF) е учредена като НПО през 2008 г. Целите и дейността на фондацията рефлектират особеностите на съвременната градска култура, като в опита на разнообразната си практика си позволяваме организирането и курирането на събития от индивидуални или групови художествени проекти, както и по-мащабни мултидисциплинарни събития, до собствено физическо арт пространство и бутикови музикални партита или дори такива с фестивален формат.

Дейността ни е съсредоточена основно в градовете София и Пловдив, но с удоволстиве се движим в пространството – за да го проучим и раздвижим.

Винаги сме отворени за предложения и идеи за сътрдуничество.

 

 

© eXAF 2008-2024