bg |  en |  es |  de |  fr |  it

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Моля, използвайте пейпал бутона. Ако желаете да се включите с по-осезаема сума, моля свържете се с нас за да изготвим документация и обсъдим подробности.

Благодарим!
 

 

Банковата ни сметка е в Allianz Bank България

IBAN: BG08 BUIN 9561 1000 5700 12
SWIFT: BUINBGSF

АРТ ФОНДАЦИЯ ЕКС
1164 София, ул “Бряст” №9

 

© eXAF 2008-2017