bg |  en |  es |  de |  fr |  it

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Моля, използвайте пейпал бутона. Ако желаете да се включите с по-осезаема сума, моля свържете се с нас за да изготвим документация и обсъдим подробности.

Благодарим!
 

 

Банковата ни сметка е в ПроКредит Банк България

IBAN: BG85 PRCB 9230 1036 3321 20
SWIFT: PRCBBGSF

АРТ ФОНДАЦИЯ ЕКС
1164 София, ул “Бряст” №9

 

© eXAF 2008-2017