bg |  en |  es |  de |  fr |  it

eXAF – Всичко е въображение и общуване!

eX е за:

ЕКСТРАВАГАНТЕН
ЕКСПРЕСИВЕН
ЕКСКЛУЗИВЕН
ЕКСЦЕНТРИЧЕН
ЕКСПЛОЗИВЕН
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН

Стремим се да внесем малко осъзнатост и красота в едно, главно консуматорски-настроено, общество. Без религиозни и политически принадлежности, ние се борим за отворени мултикултурни пространства и различни гледни точки.

Целим:
- да подпомагаме, популяризираме и промотираме дебютни артисти;
- да установим креативна и ползотворна връзка между млади артисти и вече утвърдени организации/бизнеси;
- да откриваме таланти и да отключваме конструктивното мислене сред подрастващото поколение.
При възможност се стремим да отпускаме средства, да даваме стипендии; да организираме изложби, пърформанси, уъркшопове; да участваме в програми на обменни начала с подобни организации и образователни институции.

Ако се считаш за някой, който има желание и възможност да ни помогне по какъвто и да е начин, погледни страницата “вземи участие” или “направи дарение“. Окуражаваме и приветстваме всичко, което можеш да предложиш :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© eXAF 2008-2017